Nagykölked

Üdvözöljük Nagykölked Község Önkormányzatának honlapján!

Legfrissebb híreink, közleményeink:


Gyakornoki pályázat – nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára (2024/2025) –  


STKH Hulladékudvar tájékoztatók:


Meghívó a Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényére


Álláshirdetés

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ kéményseprő szakmunkásokat, betanított munkásokat és ügyintéző munkatársat keres!


Vasúti gyomirtás ütemterve


Nagykölked település Polgármester és Képviselő jelöltjei:


Vegyszeres gyomírtás a vasútvonalakon!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. üzemi területeinek és vágányhálózatának vegyszeres gyomirtására kerül sor, 2024. május 10.-július 01. közötti időszakban.

A gyomirtás kizárólag csak vasúti területeket érint!


Hirdetmény 

Vadászati jog után járó haszonbérleti díj rendezésével kapcsolatos információ.

Óvodai-Böcsődei beíratásÁLLÁSHIRDETÉS

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet kéményseprő szakmunkásokat és betanított munkásokat keres.

Ellátandó feladat: A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény rendelkezései alapján kéményseprőipari tevékenység ellátása a lakossági szektorban. Foglalkoztatás: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján. Álláshirdetésünkre várjuk kéményseprő végzettséggel rendelkező kéményseprő szakmunkások jelentkezését! Amennyiben nem rendelkezik kéményseprő végzettséggel, betanított kéményseprők részére ingyenes átképzési lehetőséget biztosítunk. A képzés bentlakásos, és a képzés ideje alatt illetményre jogosult.


Ingatlan(ok) jogi helyzetének rendezése


Hulladékgyűjtési naptár 2024. Nagykölked

Letölthető dokumentum:


Hulladékleadással kapcsolatos tájékoztatás


Ingatlan(ok) jogi helyzetének rendezése Ügyfél neve, címe: Tóth Ferencné; 9700 Szombathely, pontos lakcíme nem ismert.

Az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény alapján a jelen hirdetményt teszi közzé az önkörmányzati portálon.Akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy(ek) hiányzó természétes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetőleg halálának időpontjáról, úgy ezt az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat pályázati kiírás

A pályázat célja:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
Ingatlan(ok) jogi helyzetének rendezése 
Ügyfél neve, címe: Szabó Antal; lakcíme nem ismert

Az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény alapján a jelen hirdetményt teszi közzé az önkörmányzati portálon. 
Akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy(ek) hiányzó természétes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetőleg halálának időpontjáról, úgy ezt az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be.

Eboltás!


Rádóckölked községben 2023. szeptember 11.-én (Hétfőn)
Helyszín: Faluház udvara 
Időpont: 08:00-08:30

Nagykölked községben 2023. szeptember 11.én (Hétfőn)
Helyszín: Italbolt előtt
Időpont: 09:00-09:30 

Harasztifalu községben 2023.Szeptember 11.-én (Hétfőn)
Helyszín: Italbolt előtt
09:30-10:00


Ingatlan(ok) Jogi helyzetének rendezése

 Ingatlan(ok) jogi helyzetének rendezése Ügyfél neve, címe: Sebestyén Gyula; 9783 Egyházasrádóc, Szecsődi utca 2. Az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (Foktftv.) 21. §-a alapján a jelen hirdetményt teszi közzé a kormányzati portálon, az ingatlanügyi hatóság honlapján és az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján illetőleg hirdetőtábláján, adategyeztetés céljából. Az ingatlan-nyilvántartásban az alább megjelölt föld ingatlan(ok)ra bejegyzett tulajdonos(ok) adatai hiányosak, ezért azok kiigazítása, az ingatlan tulajdoni helyzetének rendezése vált szükségessé. Az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság ezúton felhívja a figyelmet arra, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy(ek) hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetőleg halálának időpontjáról, úgy ezt - a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül - az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be. A tulajdonosként bejegyzett személy – ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló – természetes személyazonosító adatai és lakcíme: családi és utóneve: Sebestyén Gyula születési családi és utóneve: nem ismert születési helye: nem ismert születési ideje: nem ismert anyja születési családi és utóneve: Csoknyai Erzsébet lakcíme: 9783 Egyházasrádóc, Szecsődi utca 2.

TÁJÉKOZTATÁS Áramszünetről

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy
az E.ON közleménye szerint 2023. szeptember 1-énkarbantartás miatt áramszünet lesz, ezérta Vasaljai Közös Önkormányzati Hivatatal Rádóckölkedi Kirendeltségéna személyes és telefonos ügyfélfogadás szünetel.

A halasztást nem tűrő, rendkívüli esetekben Neumann-né Janzsó Ildikó aljegyző telefonon elérhető a

06 30/204 5370-es telefonszámon, illetve írásos kérelmüket, bejelentéseiket az épület levélszekrényébe helyezhetik el.


Nagykölked község hulladékgyűjtési naptára 2023.


Hirdetmény:
Ingatlanok jogi helyzetének rendezése

Egyházasrádóc, Nefelejcs utca 9.Értesítés hatósági ellenőrzésről- 2023. évi határszemle ellenőrzések

2023 Június 5. napjától - Október 15. napjáig.

HIRDETMÉNY
Óvodai-Bölcsődei beíratásról
Egyházasrádóc község Önkormányzata a 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 20.§(1) bekezdése alapján az óvodai és bölcsődei beiratkozás idejéről az alábbi közleményben tájékoztatja az óvodába - bölcsődébe készülő gyermekek szüleit.

Felhívom az érintett szülők figyelmét, hogy a 2023/2024- es nevelési évre vonatkozóan az

ÓVODAI - BÖLCSŐDEI BEIRATÁS IDŐPONTJA

2023. 04. 20.-án (csütörtök) 08.00 – 17.00 óráig

2023. 04. 21.-én (péntek) 08.00 – 17.00 óráig


Nyílt Nap a Bölcsiben!

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket a MESEHÁZ BÖLCSŐDE nyílt napján: 2023. 04. 17.-én (hétfőn) 9:00 – 11:00 – ig


-MEGISMERKEDHETNEK A BÖLCSŐDE DOLGOZÓIVAL
- BEJÁRHATJÁK AZ ÉPÜLETET, AZ UDVART
- TÁJÉKOZTATÁST KAPNAK SZOKÁSAINKRÓL
- HALLANAK A BÖLCSŐDEI HÉTKÖZNAPOKRÓL, A BESZOKTATÁS MENETÉRŐL
- VÁLASZT KAPNAK VALAMENNYI KÉRDÉSÜKRE


Közlemény:

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a Faluház felújítása idején 2023. Március 6.-tól, (előreláthatólag) április végéig a Vasaljai Közös Önkormányzati Hivatal Rádóckölkedi Kirendeltségén a személyes és telefonos ügyfélfogadás szünetel.

STKH decemberi zöldhulladék gyűjtés


2022. decemberében az enyhe időjárási viszonyok miatt további 1 alkalom zöldhulladék-gyűjtési nap került kijelölésre minden településen, erről az STKH honlapján (www.stkh.hu) a zöldhulladék-gyűjtés menüpont alatt tájékozódhat. A zöldhulladék kizárólag az erre a célra rendszeresített, STKH logóval ellátott zöldhulladék-gyűjtő zsákokban vagy szabványos, barna színű hulladékgyűjtő edényekben gyűjthető, amelyet a közszolgáltatónál is megvásárolhat.

© 2022 WEBX Ügynökség. 1013 Budapest, Clark Ádám tér 1.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!