Nagykölked

Üdvözöljük Nagykölked Község Önkormányzatának honlapján!

Legfrissebb híreink, közleményeink:


IGAZGATÁSI SZÜNET

A Vasaljai Közös Önkormányzati Hivatal és a Rádóckölkedi Kirendeltség

téli igazgatási szünetet tart

2022. december 22. és 2023. január 6. napja között.
/Első munkanap 2023. január 9. (hétfő)./

Kivétel: - anyakönyvi ügyekben - figyelemmel a feladatellátás sajátosságaira - az ügyfélkapcsolatot az igazgatási szünet időtartama alatt valamennyi munkanapon (hétfő: 7.00-17.00, kedd, szerda, csütörtök: 7.00-15.00 óráig, péntek: 7.00-13.00 óráig)

a 30/204-5370-es telefonszámon biztosítjuk.

- egyéb, halasztást nem tűrő rendkívüli esetben Neumann-né Janzsó Ildikó aljegyző tart telefonos ügyeletet az igazgatási szünet időtartama alatt munkanapon (hétfő: 7.00-17.00, kedd, szerda, csütörtök: 7.00-15.00 óráig, péntek: 7.00-13.00 óráig) szintén a fenti telefonszámon.

(A Rádóckölkedi Kirendeltségen az igazgatási szünetet követően az ügyfélfogadás a jelenleg érvényben lévő rend szerint folytatódik!)

Áldott, békés Karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!Vasaljai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói


STKH decemberi zöldhulladék gyűjtés


2022. decemberében az enyhe időjárási viszonyok miatt további 1 alkalom zöldhulladék-gyűjtési nap került kijelölésre minden településen, erről az STKH honlapján (www.stkh.hu) a zöldhulladék-gyűjtés menüpont alatt tájékozódhat. A zöldhulladék kizárólag az erre a célra rendszeresített, STKH logóval ellátott zöldhulladék-gyűjtő zsákokban vagy szabványos, barna színű hulladékgyűjtő edényekben gyűjthető, amelyet a közszolgáltatónál is megvásárolhat.


Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat pályázati kiírás

A pályázat célja:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.


© 2022 WEBX Ügynökség. 1013 Budapest, Clark Ádám tér 1.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!